Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

  ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ /EMAIL
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων   26510-09037

cpapou@cc.uoi.gr
  ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  26510-09038

angpapag@uoi.gr
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  26510-09036

ardim@cc.uoi.gr


Διδακτικό Προσωπικό

Κατανομή διαδακτικού έργου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε μέλη ΔΕΠ, Διδάσκοντες ΠΔ 407/80 και Πανεπιστημιακούς Υπότροφους

Σχετικό αρχείο________________________________________________


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Νέα συγκρότηση με απόφαση της Συγκλήτου αριθμ. 1028/37/03-03-2016

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/EMAIL

1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής και Αναπληρωτής Πρύτανη, ως Κοσμήτορας της Σχολής και Πρόεδρος του Τμήματος

Γραφ.26510-07319, 07447

afotopou@cc.uoi.gr

2

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Καθηγητής του Τμήματος Χημείας και Αναπληρωτή Πρύτανη, ως μέλος

Γραφ. 26510-09061, 08348

talbanis@uoi.gr

3

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΜΠΗ

Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής και Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ως μέλος 

Γραφ. 26510-05219

kaliampi@cc.uoi.gr

4

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ως μέλος 

Τηλ. 26510-09037

cpapou@cc.uoi.gr
papoulias.christos.m@gmail.com

5

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος 

Γραφ.26510-09009

vkalpak@cc.uoi.gr

6

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μέλος

2310995452 (Γραμ.Σεφερτζή)
2310 995454

gpapako@arch.auth.gr

7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ

Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
ως μέλος

Πάτρα: 2610 969354
γραμματέας (κ.Πιτουράς)
2610 969914


gparch@otenet.gr

8

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
ως μέλος

24210-74239γραμ.τμήματος (κ.Κόνιαρη)
24210-74241 γραφείο

loispapadop@gmail.com

9

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ

Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος

Γραφ. 26510-07579

vkalfaka@cc.uoi.gr

10

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ

Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών &  Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος 

Γραφ. 26510-05921

nkatsiku@uoi.gr

11

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος 

Τηλ. 26510-09038

angpapag@cc.uoi.gr
angelospapageorgiou180@gmail.com

12

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΥΡΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών &  Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος

Γραφ.26510-05964

gsmiris@cc.uoi.gr


________________________________________________


Αρχείο παλαιότερων Π. Γενικών Συνελεύσεων
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ι.

Νέα συγκρότηση με απόφαση της Συγκλήτου αριθμ. 1024/33/18-6-2015
       
α/α ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ /EMAIL
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής και Αναπληρωτής Πρύτανη ως Κοσμήτορας της Σχολής και Πρόεδρος του Τμήματος

 

26510-07319

afotopou@cc.uoi.gr
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Χημείας και Αναπληρωτή Πρύτανη, ως μέλος

26510-09061, 08348

talbanis@uoi.gr
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΜΠΗ

Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής και Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος 

 

26510-05219

kaliampi@cc.uoi.gr
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών &  Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος   

26510-05921

nkatsiku@uoi.gr
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος  

26510 09009

vkalpak@cc.uoi.gr
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μέλος

 

2310 995454

info@arch.auth.gr
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ

Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος

 

2610 997902

panetsos@upatras.gr
  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος

 

24210 74239

loispapadop@gmail.com
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος  

26510 07579

vkalfaka@cc.uoi.gr
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΥΡΗΣ Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών &  Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος  

26510 05964

gsmiris@cc.uoi.gr
       

 

_________________________________________________

Αρχείο παλαιότερων Π. Γενικών Συνελεύσεων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ι.

Ανασυγκρότηση με απόφ. Πρυτ. Συμβουλίου (συνεδ. αριθ. 1136/6-9-2010)
       
α/α ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ /EMAIL
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, ως Προσωρινός Πρόεδρος με την ιδιότητα του Πρύτανη  

26510 07446, 7319, 8348

talbanis@uoi.gr
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ

Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, ως μέλος

 

26510 08002

vkalpak@cc.uoi.gr
  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΜΩΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Χημείας, ως μέλος  

26510 08350
ppomonis@cc.uoi.gr

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, ως μέλος  

gkarako@uoi.gr

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μέλος

 

2310 995454

info@arch.auth.gr
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ

Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος

 

2610 997902

panetsos@upatras.gr
  ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος

 

24210 74269

spap@uth.gr
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, ως μέλος  

26510 07579

vkalfaka@cc.uoi.gr
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΥΡΗΣ Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος  

26510 05964

gsmiris@cc.uoi.gr
       

 

 

 

 

   
© 2011 - 2015 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Designed by Ioanna Kanlidou at noc