Προπτυχιακές Σπουδές

 

Course Outline

Code Title
ΑΡΥ 101 ARCHITECTURAL DESIGN I
ΑΡΥ 102 HISTORY OF ART AND ARCHITECTURE I
ΑΡΥ 103 SPATIAL REPRESENTATIONS I
ΑΡΥ 104 Building Arts, Technics & Εngineering 1
   
ΑΡΥ 201 ARCHITECTURAL DESIGN II
ΑΡΥ 202 HISTORY OF ART AND ARCHITECTURE II
ΑΡΥ 203 SPATIAL REPRESENTATIONS II
ΑΡΥ 204 Building Arts, Technics & Εngineering 2 (Integration & Project Documentation)

 

Code Title
ΑΡΥ 301 ARCHITECTURAL DESIGN IΙΙ
APY 302 ARCHITECTURE AND THE CITY
ΑΡΥ 303 HISTORY OF ART AND ARCHITECTURE III
ΑΡΥ 304 ARCHITECTURAL TECHNOLOGY I
   
ΑΡΥ 401 ARCHITECTURAL DESIGN IV
ΑΡΥ 402 ARCHITECTURE AND LANDSCAPE
ΑΡΥ 403 HISTORY OF ART AND ARCHITECTURE IV
ΑΡΥ 404 ARCHITECTURAL TECHNOLOGY IΙ

 

 

 

 

 

 

   
© 2011-2015 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Designed by Ioanna Kanlidou at noc