Προπτυχιακές Σπουδές

 

Περιγράμματα Μαθημάτων

Α ΕΤΟΣ  
Κωδικός Αριθμός Τίτλος Μαθήματος
ΑΡΥ 101 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 1 (Εισαγωγή)
ΑΡΥ 102 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών 1 (20ος Αιώνας)
ΑΡΥ 103 Χωρικές Αναπαραστάσεις 1 (Αναλογικές – Ψηφιακές – Εικαστικές)
ΑΡΥ 104 Δομικές Τέχνες, Επινόηση & Eφαρμογή 1 (Εισαγωγή | Τεκτονικά Ζητήματα)
   
ΑΡΥ 201 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 2 (Ανιχνεύοντας την αστική κλίμακα)
ΑΡΥ 202 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών 2 (Αντίστροφη χρονολογική πορεία)
ΑΡΥ 203 Χωρικές Αναπαραστάσεις 2 (Αναλογικές – Ψηφιακές – Εικαστικές)
ΑΡΥ 204 Δομικές Τέχνες, Επινόηση & Εφαρμογή 2 (Μελετητική Τεκμηρίωση)

 

Β ΕΤΟΣ  
Κωδικός Αριθμός Τίτλος Μαθήματος
ΑΡΥ 301 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 3
ΑΡΥ 302 Αρχιτεκτονική και Πόλη
ΑΡΥ 303 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών 3
ΑΡΥ 304 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 1
   
ΑΡΥ 401 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 4
ΑΡΥ 402 Αρχιτεκτονική και Τοπίο
ΑΡΥ 403 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών 4
ΑΡΥ 404 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία ΙΙ

 

Γ ΕΤΟΣ  
Κωδικός Αριθμός Τίτλος Μαθήματος
ΑΡΥ 501 Αστικός Σχεδιασμός 1 (Αστικό συγκρότημα)
ΑΡΥ 502 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Ειδικά Θέματα 1 (π.χ. τοπίο, αποκατάσταση, αντικείμενο, εσωτερικά, εικαστικά) 
ΑΡΥ 503 Θεωρίες Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού
ΑΡΥ 504 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 3  (Προωθημένα Θέματα Τεκτονικής)
   

 

 

 

 

 

 

 

   
© 2011-2015 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Designed by Ioanna Kanlidou at noc